Müügitingimused

Käesolevad müügitingimused reguleerivad Kliendi ja OÜ-u Van Der Knox vahelisi suhteid, kaupade tellimist, kättetoimetamist ning tagastamist e-poes aadressil www.autokeemia.ee.

Kõigis käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes, juhinduvad pooled võlaõigusseadusest.

Kõik käesolevatest tingimustest kõrvalekalduvad kokkulepped peavad olema sõlmitud kirjalikult.

Tellimuse vormistamine ning kauba eest tasumine www.autokeemia.ee e-poes

1. Lisage soovitud tooted ostukorvi

2. Tellimuse vormistamisega alustamiseks vajutage ostukorvis lingile „Vormista ost"

3. Järgnevalt tehke valik kas soovite tellimuse vormistada külalisena või läbi kliendikonto.

4. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige sobiv transpordi- ning makseviis, misjärel kuvatakse ekraanile tellitud kaupade arve.

5. Enne Tellimuse kinnitamist veenduge, et arvel märgitud kaubad ning teenused vastavad Teie poolt tellitule.

6. Tellimuse kinnitamiseks vajutage lingile „Esita tellimus".

7. Peale tellimuse kinnitamist kuvatakse Teile universaalne tellimuse kood. Detailne info tellitud kaupade, transpordi ning arve kohta edastatakse Teie poolt märgitud e-posti aadressile.

Kinnitatud kuid tasumata Tellimused kehtivad Tellimuses märgitud tingimustel seitse päeva, misjärel tasumata tellimused tühistatakse.

 

Müügileping ning lepingust taganemine

Müügileping jõustub VÕS § 54 lg 1 p 3 mõistes alates tellimuse eest väljastatud arve tasumisest OÜ-u Van Der Knox arveldusarvele.

Tarbijal on õigus www.autokeemia.ee e-poest tellitud kaubad tagastada 14 päeva jooksul, alates toodete kättetoimetamisest.

Kooskõlas VÕS §-ga 53 lg 4 p 4 ei saa tagastada tooteid VÕS § 54 lg 1 p 7 alusel, milliste tagastamine on välistatud selle toote olemuse tõttu, sealhulgas ühekordselt kasutatavad tooted.

Kauba tagastamiseks tehtav taganemisavaldus tuleb saata e-posti aadressile info@autokeemia.ee 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Kauba tagastamisel juhindutakse VÕS §-st 56 lg-st 3, mille kohaselt peab tarbija pakkujalt saadud raha ja muud esemed tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest. Reguleerimata küsimustes kohaldatakse lepingust taganemisele VÕS §-des 188- 194 sätestatut.

Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse kliendile viivitamatult, peale tagastatud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 30 päeva peale taganemisavalduse kättesaamist.

Lepingust taganemisel kannab tarbija tagastamise tavalised kulud kuni summa ulatuses, mis vastab 10 eurole, välja arvatud juhul, kui üleantud asi või osutatud teenus ei vasta tellitule.

Tellimuse kättetoimetamine

Peale müügilepingu jõustumist (arve tasumist) komplekteeritakse Tellimus ning edastatakse see kättetoimetamiseks transpordifirmale hiljemalt 1-5 tööpäeva jooksul.

Eeldatav tarneaeg on 5-7 tööpäeva.

Juhul kui tarneaeg erineb käesolevas punktis sätestatust, teavitatakse sellest klienti kirjalikult kliendi poolt Tellimuses märgitud e-posti aadressil.

Pretensioonide esitamine

Kooskõlas VÕS §-ga 218 vastutab OÜ Van Der Knox kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul kauba üleandmisest ostjale. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

VÕS § 220 kohaselt peab tarbija müüjat kauba mittevastavusest teavitama kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. Juhindudes VÕS §-st 218 lg-st 4 ei vastuta OÜ Van Der Knox e-poes müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui ostja lepingu sõlmimise ajal teadis või pidi teadma asja lepingutingimuste mittevastavusest.

Vastavalt VÕS §-s 220 sätestatule peab tarbija müüjat teavitama kahe kuu jooksul, alates mittevastavuse teada saamisest. Sellesisulise teate peab tarbija viidatud tähtaja jooksul esitama kirjalikult müüjale e-posti aadressile info@autokeemia.ee.